• slider01.png
Drukuj
PDF

Rewitalizacja Zabłocia

Fundacja KGM Progress podjęła działania w zakresie rewitalizacji Zabłocia, mające na celu zapewnienie tej przemysłowej dzielnicy zdolności do samodzielnego funkcjonowania w strukturze miasta Krakowa. Rewitalizacja skupiła się głównie na aktywizacji procesów przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych mającym na celu wyprowadzenie obszaru zurbanizowanego ze stanu kryzysowego oraz uruchomienie działań prowadzących do jego rozwoju. Celem rewitalizacji było przywrócenie potencjału rozwojowego i poprawa jakości życia mieszkańców.

Zgodnie z projektem polityka społeczna ukierunkowana została na politykę zatrudnienia (przeciwdziałania bezrobociu), politykę prewencji wobec zjawisk patologii społecznej, a także politykę edukacyjno - kulturalną oraz opiekę społeczną. Działania te miały na celu zaadaptowanie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Zabłocia na lokale usługowe, biura oraz pomieszczenia przeznaczone na działalność szkół wyższych. W sferze ekonomicznej zaplanowano budowę Krakowskiego Ośrodka Wystaw i Targów - centrum targowo - wystawienniczego, z zapleczem konferencyjnym na terenach Chemobudowy. W projekcie znalazł się również plan budowy nowych mieszkań w zespole luksusowego budownictwa apartamentowego przy bulwarach Wisły.

W celu realizacji projektu w grudniu 2008 roku utworzona została Rada Zabłocia - grupująca inwestorów a także przedstawicieli szkół - Krakowskiej Szkoły Wyższej i Krakowskich Szkół Artystycznych. Prace Rady Zabłocia koordynowała Fundacja KGM Progress.

Dzięki licznym akcjom organizowanym na rzecz rozwoju dzielnicy, projektem kulturalnym przeprowadzono w dużej mierze siłami społecznymi mentalną rewitalizację terenu. Dzisiaj Zabłocie skupia wiele środowisk twórczych w tym organizacji pozarządowych, które właśnie tu zamierzają się rozwijać.